گواهینامه و افتخارات شرکت پارس فنر
گواهينامه مديريت كيفيت ISO 9001 ورژن 2000 از مرجع صلاحيت RVA هلند
گواهينامه كاربرد علامت استاندارد اجباري توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
گواهينامه مديريت كيفيت ISO 9001 ورژن 2000 از مرجع صلاحيت GLC آلمان و RVA هلند
گواهينامه مديريت كيفيت ISO 9001 ورژن 2000 از مرجع صلاحيت DAR آلمان
گواهينامه مديريت كيفيت ISO 9001 ورژن 2000 از مرجع صلاحيت GLC و DAR آلمان

گواهینامه پنجمین نمایشگاه صنعتی جمهوری اسلامی ایران در اربیل عراق.

En ISO 9001:2008
گواهی سیستم مدیریت کیفیت
توسط توف نورد

ISO /TS 16949:2009
گواهی سیستم مدیریت کیفیت محصولات و خدمات مرتبط با خودرو
توسط توف نورد

   

تاييد صلاحيت بعنوان اولين آزمايشگاه مرجع فنر در ايران براساس استاندارد ISO/IEC 17025 توسط سازمان ملي استاندارد ايران

En ISO 9001:2008
گواهی سیستم مدیریت کیفیت
توسط توف نورد

تاریخ اعتبار : 2018 میلادی

ISO /TS 16949:2009
گواهی سیستم مدیریت کیفیت محصولات و خدمات مرتبط با خودرو
توسط توف نورد

تاریخ اعتبار : 2018 میلادی

گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار صفحه 2

گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار صفحه 1

 

گواهینامه
 استاندارد
IATF 1949
ورژن 2016

 

گواهینامه استاندارد
IATF 1949
ورژن 2016

گواهینامه استاندارد
ISO 9001
ورژن 2015

 

گواهینامه استاندارد
ISO 9001
ورژن 2015