قيمت محصولات ما با رقابت پذيري با توليدات و قيمت جهاني تعيين مي شود
خلاصه عملکرد تعاونی مسکن پارس فنر
خلاصه عملکرد تعاونی مسکن پارس فنر  (1395/09/22)

خلاصه:

شرح خبر : خلاصه عملکرد تعاونی مسکن پارس فنر
   سرفصل اخبار
دریافت گواهینامه ها IATF:2016 , ISO 9001:2015 از TUV آلمان (1396/09/29)

اطلاعیه عرضه سهام فنر سازی خاور به صورت عمده کنترلی (1395/12/10)

آگهی عرضه عمومی سهام فنر سازی خاور (سهامی عام) (1395/12/10)

خلاصه عملکرد تعاونی مسکن پارس فنر (1395/09/22)

بازدید آهنگران یزد از کارخانه (1395/08/20)

صدور مجدد گواهینامه ISO TS 16949 توسط TUV آلمان (1395/09/01)